باز باران

باز باران با تذانه

میخورد بر بام خانه

یادم آمد کربلا را

دشت پر شور و بلا را

گردش یک ظهر غمگین

گرم و خونین

لرزش طفلان نالان

زیر تیغ و نیزه ها را

با صدای گریه های کودکانه

وندرین صحرای سوزان

می دود طفلی 3 ساله

پر زناله

دلشکسته

پای خسته

باز باران

قطره قطره

می چکد از چوب محمل

آخ باران

کی بباری بر تن عطشان یاران

تر کنند از آن گلو را

آخ باران

آخ باران

/ 6 نظر / 136 بازدید
سهیل

چه قدر عاشق بارونی.[متفکر]

حسین

کو باران؟! [سوال] . . . تهران هم مثل کربلا خشک و تشنه است

At

قبول باشه...

امیررضا

باز باران با ترانه با شراره با گلراله مکنند ازمن گلایه یادت آید روزدیرین باتنی چندی نخاله میخریدی ماست کاله ای امیرسی ساله خوب و شیرین ف تند وچابک با پراید شمسی خاله توی فرعیهای تهران ،دور میگشی زخانه؟