دلم می خواد

 

دلم هوای شاه عبدالعظیم را کرده بی هیچ واسطه یی

دلم هوای امام زاده صالح را کرده، آن هم بی هیچ واسطه یی

دلم می خواد یه باره دیگه به امامزاده عبدالله دربند برم و البته این بار مدت زیادی رو در اون خلوت دوست داشتنی بمونم و یه جورایی زیر نور سبز ملیحش سرشار از معنویت بشوم.

دلم برای نشستن سر خاک مادربزرگ توی دشت بهشتی که خودم در ذهنم ساختم و خوندن یاسین تنگ شده.

دلم واسه هوای کویر لک زده

دلم آسمون پرستاره و صاف و یک دست روستا را می خواد.

دلم می خواد روی شن های روان کاشان دراز بیفتم و هی بغلتم و داد بزنم .

دلم می خواد برم اصفهان. از شب تا صبح کنار زاینده رود حرف بزنم.

دلم برای خنکی گردنه گدوک

دلم برای سرسبزی بسطام و شب شاهرود

دلم برای امام رضا تنگ شده

دلم مشهد می خواد

دلم هوای جاده شمال کرده

دلم هوای فریاد توی تونل کندوان کرده.

دلم می خواد یه بار دیگه برم سرچشمه

دلم می خواد یه بار آب گرم محلات برم.

 

/ 3 نظر / 123 بازدید
حسین قوامی

با احترام به استحضار می‌رساند موارد زیر از قلم افتاده است: [نیشخند] [خجالت] آبگرم و اسکورت امير سردار امیری ايست و بازرسي امامزاده عقيل قايق سواري و ممد باقر بيليارد با سيد كاظم خیام و عطار و شترسواری گل و تراكتور و نيسان بي‌غيرت . . . در ضمن از قديم گفتن: الهم بير بير [قهقهه] [نیشخند]

At

در مود همه ی مارد درخواستی با جنب همسر صحبت کنید !! جناب هسر م به جای آیکون خنده این لیست شماره بزنند و تا جایی که عمر و پول قد میده انجامش بدن !! راسی خوب شد نوشتی : وصفالعیش نصف العیش[چشمک]